071 516 5566 013 516 0513
071 516 5566 013 516 0513
Ellah Mtshweni
Image by : Cathy Wakwa Mkoneni/FACEBOOK

“Lotjhani bahlali, ngibawa ningifunise usesi lo osesthombeni igama lakhe ngu Ellah Mtshweni. umndeni wakhe uyamfuna kanye nomntwana wakhe uyamfuna. Mina naye sishera ubaba and ubaba loyo sekadlulile ephasini. Nangabe usaphila sisi sibawa uziveze lapha ukhona, sifuna ukukwazi nathi usazi,” Mkoneni.

Xolisile Dlou
Journalist, editor, writer and content creator