060 808 5145 013 516 0513 musicsubmissions@flarefmstereo.co.za
060 808 5145 013 516 0513 musicsubmissions@flarefmstereo.co.za
Ellah Mtshweni
Image by : Cathy Wakwa Mkoneni/FACEBOOK

“Lotjhani bahlali, ngibawa ningifunise usesi lo osesthombeni igama lakhe ngu Ellah Mtshweni. umndeni wakhe uyamfuna kanye nomntwana wakhe uyamfuna. Mina naye sishera ubaba and ubaba loyo sekadlulile ephasini. Nangabe usaphila sisi sibawa uziveze lapha ukhona, sifuna ukukwazi nathi usazi,” Mkoneni.

Xolisile Dlou
Journalist, editor, writer and content creator