071 516 5566 013 516 0513
071 516 5566 013 516 0513

The River Actress Tests Positive For Corona

Flare fm SA: Flare FM breaking news

Umlingisi womdlalo ka mabobakude oyi telenovela I The River utholakele anengogwana ye corona , sikhuluma nje kujame tsi ukugadangisa , woke umuntu osebenza kwa the river usekhaya sikhuluma nje.

#itjhisa the
#sanitise
013 516 0513